leden

Beheerscommissie

Beheerscommissie SG Noord-Limburg:

Claudia Beekman
lid van Spio
e-mail: claudia_de_jong@hotmail.com

Jan Hendriks
lid van Vivalo
e-mail: jan67@ziggo.nl

Penningmeester:
Mariska Verstegen
lid van Spio
e-mail: mjtmverstegen@gmail.com

Technische commissie:

Paul Hermans
lid van Spio
e-mail: noordlimburgsg@gmail.com


Claudia Beekman
lid van Vivalo
e-mail: noordlimburgsg@gmail.com